Digital Interaction & Zero Emission Society

Bærum kommune og SmartCity Bærum var en av  12 internasjonale byer som deltok i Nordic innovation og Clean Energy sin Urban Solutions Conference 23. mai.

Fokuset for konferansen var hvordan næringsliv og forskning kan hjelpe byer fra norden og verden for øvrig, som søker etter innovative løsninger for bærekraftige utfordringer. Bærum kommune satte klimastrategien i fokus og ba om innspill og ideer til utvikling av interaksjon med innbyggere og næringsliv med utgangspunkt i at Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde i 2027.

Rundt 500 internasjonale deltakere møtte ledende nordiske og globale byer for å diskuterer og  utforske bærekraftige løsninger. Les mer om Bærums City Challenge her: http://www.solutionsforcities.com/city/test-city-1-2-2-2-2-2-2-2/

Ønsker du mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektansvarlig Anne Kristine Feltman.

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.