Nå styrker vi laget

Nå styrker vi laget og innsatsen på Fornebu frem mot 2027.

Fornebu skal utvikles til et grønt, urbant og fremtidsrettet sted å bo, jobbe og reise til.

Et av hovedmålene i Klimastrategi 2030 er at Fornebu innen 2027 skal være etablert som et nullutslippsområde. De høye klima- og miljøambisjonene for Fornebu vil kreve nytenking i samarbeid, planlegging og teknologiske løsninger.

Nå styrkes innsatsen frem mot 2027. Anne Kristine Feltman blir prosjektleder i SmartCity Bærum med hovedfokus på gjennomføring av prosjekter, initiere nye pilotprosjekter og synliggjøre klimaarbeidet på Fornebu. Prioriterte innsatsområder vil være sirkulærøkonomi, mobilitet og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser på Fornebu.

Fornebu skal være en testarena for kommunens klimaarbeid der ny teknologi, fremtidsrettede løsninger og nye samarbeidsformer skal testes ut. Vi inviterer til samarbeid for etablering av Fornebu som  en innovasjons- og utprøvingsarena.

Anne Kristine har vært med på å utvikle Bærums klimastrategi og har lang erfaring med klima- og miljøarbeid inn mot myndigheter, bransjeforeninger, private bedrifter og forbrukere.

Ta kontakt: anne.feltman@baerum.kommune.no


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.