Ser du etter nye muligheter?

Vil du være en pådriver for gjennomføring av klimatiltak på Fornebu? Vi har en spennende mulighet for deg som motiveres av gjennomføring og resultater, og ønsker å jobbe med klima.

  • Fornebu er et av de mest spennende byutviklingsprosjekter i Norge og Europa. Det gamle flyplassområdet er under transformasjon til et grønt, mangfoldig og urbant byområde, og skal være test- og demonstrasjonsarena for kommunens klimaarbeid. På Fornebu skal klimavennlige, innovative og fremtidsrettede løsninger testes ut i samarbeid med næringsliv, innbyggere og akademia.
  • Bærum er ledende i klimaarbeidet og er på A-listen i den internasjonale rangeringen av byers klimaarbeid (CDP) på grunn av ambisiøse klimamålsettinger. I 2027 skal Fornebu være etablert som et nullutslippsområde.
  • For å øke farten i utslippsreduksjon og nå målet om å etablere Fornebu som et nullutslippsområde, ønsker vi å styrke administrasjonens kapasitet til å gjennomføre prioriterte klimatiltak på Fornebu.
  • Stillingen er en 3-årig prosjektstilling for satsingen «Utvikle Fornebu som nullutslippsområde», og skal bidra til å initiere nye tiltak, igangsette og videreutvikle klimatiltak på Fornebu. Samarbeid med private aktører vil være viktig for gjennomføringen. Stillingen vil være en del av SmartCity Bærum, som er et strategisk partnerskap mellom kommunen og næringslivet, og er organisert under direktør for samfunns- og byutvikling.

Les mer om stillingen her: https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4636171139?language=nb&link_source_id=0


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.