Strategisk forum

Fredag 6. desember var kommunen, næringsliv og NTNU samlet for å diskutere utfordringer, muligheter og samarbeid knyttet til temaet Bærekraft. Høsten 2019 etablerte kommunen i regi av SmartCity Bærum et Topplederforum der lederne fra de største selskapene deltok. I videreføringen av dette arbeidet ønsker vi nå å etablere et strategisk forum. Hensikten er at kommunen … Mer Strategisk forum

El Fornebu

Helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu, heter konseptutredningen som utarbeides i samarbeid mellom Bærum kommune, SmartCity Bærum og de største utbyggerne på Fornebu. Asplan Viak utarbeider rapport og klimagassanalyse basert på innspill fra workshops og innsikt fra et 30 talls bedrifter. … Mer El Fornebu

SmartBike Bærum

SmartBike Bærum er en elsykkel-pool der ansatte i bærumsbedrifter gratis kan låne en elsykkel i 14 dager.

Det er smart å sykle, for miljøet og for folkehelsen. Prosjektet SmartBike Bærum vil se flere som velger sykkel foran bil til og fra jobb og som transportsyklister i fritiden. … Mer SmartBike Bærum