Om SmartCity Bærum

SmartCity Bærum er et strategisk partnerskap mellom Bærum kommune, næringsliv og akademia. Hovedmålet er at SmartCity Bærum skal være en felles kunnskapsarena for kommune næringsliv og akademia.

Hensikten er å:

 •  øke kunnskap om nye teknologier og løsninger
 • teste ut løsninger og bidra til å etablere pilotprosjekter i Bærum 
 • skape gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling

Sammen om fremtidens løsninger

” Vi vet at det er i næringslivs- og forskningsmiljøene at de nye teknologiene og tjenestene utvikles. Det er derfor viktig at det etableres ett tett og strategisk partnerskap mellom kommune, næringsliv og akademia”

SmartCity Bærum er organisert som en medlemsorganisasjon har følgende styre:

Arthur Wøhni, Bærum kommune (Styreleder)
Aksel Aanesen, Bærum Næringsråd
Lars Hovind, Devoteam AS
Kai H. Eidissen, Knowit AS
Elisabeth Kolrud, Asplan Viak
Tor Åsmund Leikvoll, Telenor
Edel Hovland Nordang, Norconsult
Vigleik Stusdal, Kommunal og moderniseringsdepartementet (Observatør)
Daglig leder: Unni Larsen.

 

Mål og strategier

About SmartCity Bærum

Smart City Bærum is a partnership between the municipality and the private sector in Bærum. The goals are to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions through joint projects and Cooperation.

The idea is to limit greenhouse gas emissions by developing new technologies, procedures and organizational measures to establish “green” solutions. At the same time, we want to promote more environmentally friendly and profitable business development. The solutions must be as attractive as possible so that citizens want to use them.

The vision of the Smart City Bærum is “Profitable interaction for a greener future”.

The vision embodies a recognition that the current environmental and climate challenges must be found through constructive public / private partnerships, to develop future solutions and create a market for smarter products and services.

 • Smart City Bærum is a membership organization and the board consists of:
  • Arthur Wøhni, Bærum kommune (Chairman)
  • Aksel Aanesen, Bærum Næringsråd
  • Lars Hovind, Devoteam
  • Kai H. Eidissen, Knowit
  • Elisabeth Kolrud, Asplan Viak
  • Tor Åsmund Leikvoll, Telenor
  • Edel Hovland Nordang, Norconsult
  • Vigleik Stusdal, Kommunal og moderniseringsdepartementet (Observer)

Program manager: Unni Larsen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.