Energidagen Fornebu

Enova, Futurebuilt og SmartCity Bærum inviterte til en spennende konferanse om energismarte bygg. Energismart drift og utvikling vises på bunnlinja og energioppfølging er viktig for økt lønnsomhet. De som bygger nytt i dag velger i større grad energismarte løsninger. Bygg uten energioppdateringer fremstår derfor som mindre attraktive.

 

Temaene på seminaret var:

  1. Hvordan bor og jobber vi i fremtiden
  2. Drift av energismarte bygg
  3. Grønne investeringer – bærekraftige?
  4. Innovasjon

Seminaret ble avsluttet med en felles befaring til et av verdens mest miljøriktige kjøpesenter, Fornebu S, som er miljølklassifisert Breeam-NOR Outstanding.

Foredragene kan lastes ned her


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.