Næringsliv på sykkel

Sykkel kan løse mange transportbehov, og åpner samtidig for nye muligheter for næringsliv og næringslivsutvikling. Økt bruk av sykkel er også en måte næringslivet kan redusere klimagassutslipp og forbedre folkehelsen. 
Asplan Viak tok initiativ til et felles seminar mellom Asplan Viak, Næring For Klima og SmartCity Bærum. Hensikten var å sette fokus på sykkelen som løsning på transportbehov, næringsuvikling og klimaproblematikken.Seminaret ble arrangert hos Telenor.

Les mer om arrangementet hos Asplan Viak

Foredragene finner du her.

Programmet: naeringsliv_paa_sykkel


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.