Bærum bysykkel

Bærum Bysykkel ble åpnet 22. juni 2016. Bysykkelordningen er et offentlig/privat samarbeid mellom Bærum kommune og flere store bedrifter på Fornebu. Bysykkelordningen dekker strekningen Lysaker – Fornebu og er tilgjengelig for bedrifter, innbyggere og turister. 
Samarbeidspartnere i Bærum bysykkel er:
  • Fornebu S (KLP Eiendom)
  • Fornebuporten
  • Technopolis
  • Storebrand
  • OBOS
  • Akershus fylkeskommune
  • Bærum kommune
Bysyklene kan brukes fritt av ansatte på Fornebu S og Fornebuporten. For andre brukere henvises det til utlån og betaling via egen app.
Link til facebookside: Bærum Bysykkel Facebook

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.