Klimapanelet presenterer sine klimaråd til kommunen – 13. oktober 2016

INVITASJON

Bærums klimapanel, under ledelse av Jens Ulltveit-Moe, presenterte sine råd på foajéscenen i Bærum kulturhus torsdag 13. oktober.

Klimapanelet er nedsatt av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, og har i tillegg til Ulltveit-Moe bestått av Ingvild Rørholt Kilen, Guri Marie Lindmark, Anders Nohre-Walldén og Frode Hvattum.

Les rapporten her.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.