Hydrogestasjon og Powerhouse

This slideshow requires JavaScript.

Tirsdag 22. november 2016 åpnet den første hydrogenstajonen i Bærum. Hydrogenstasjonen er sannsynligvis den første hydrogenstasjonen i verden som skal produsere hydrogen med overskuddsenergi fra solcellene til et plusshus kontorbygg, Powerhouse.

Akershus Fylkeskommune har støttet utbyggingen av hydrogenstasjonen, og Bærum kommune følger opp hydrogensatsningen og vil kjøpe 3 hydrogenbiler

Prosjektet er et samarbeid mellom SmartCity Bærum medlemmende UnoX Hydrogen, Asplan Viak og Entra.

Les mer om UnoX sin satsning på hydrogenstasjoner her.

Les mer om Powerhouse her.

SmartCity Bærum arrangerte et frokostmøte om hydrogen i november. Link til innlegg om hydrogen.

 

Foto: Bærum kommune


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.