Kommunen inviterer næringslivet til dialog

18. januar inviterer Bærum kommune næringslivet i Bærum til dialog og oppfordrer til samarbeid og felles utviklingsaktiviteter som kan løse morgendagens utfordringer.Kommunen ønsker å:
  • informere om planer og utfordringer for de kommende årene
  • identifisere samarbeidsmuligheter med næringslivet i Bærum
  • få innspill, forslag og ideer fra næringslivet som kan løse kommunenes oppgaver enda bedre.

Dagens program

Kl. 7.30–8.00
Registrering, frokost og mingling i Kommunegården

Kl. 8.15–9.15
Presentasjon i Bærum Kulturhus

Representanter fra kommunen presenterer planer, prosjekter og utfordringer.

  • “Sammen skaper vi fremtiden” ved ordfører Lisbeth Hammer Krog.
  • “Bærum har en LDIP; hva betyr det for næringslivet?” ved rådmann Erik Kjeldstadli.
  • “Smarte innovative innkjøp” ved Heidi E. Rygg, anskaffelsesenheten.
  • “Klimakloke framtidige bygg” ved Kristine H. Horne, eiendomsenheten.
  • “Fundamentet for gode digitale løsninger” ved John Wahlstrøm, DigIT (Digitalisering og IT).

Kl. 9.15–11.00
Møteplass i Vrimlehallen i Kommunegården

Representanter fra avdelingene i kommunen stiller opp med stands og møtebord, med ønske om å lytte og lære, og inviterer til nærmere diskusjon om samarbeidsmuligheter.

Les mer om hvem du kan møte og påmelding på kommunens hjemmeside.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.