Klimaverksted – 4. april

Klimaklok næringsutvikling i Bærum

Tirsdag 4. april var over 130 representanter fra næringslivet, politikere og kommunens administrasjon samlet på Fornebu for å arbeide frem konkrete tiltak for å skape klimaklok næringsutvikling i kommunen. Med bakgrunn i Klimapanelets råd var temaet hvordan næringslivet kan bidra til utvikling av en klimaklok kommune.

Teknologi er en nøkkel 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fokuserte, i sitt inspirasjonsforedrag til Klimaverkstedet, på at teknologi er morgendagens løsning. Elektrifisering av transport, nye mobilitetsløsninger og god infrastruktur er viktige forutsetninger, der det offentlig har en viktig rolle som tilrettelegger for grønn næringsutvikling.

Ketil Solvik Olsen: Jeg er opptatt av hvordan teknologien kan løse lokale transportbehov. Den kan hjelpe oss alle å reise kollektivt så vi slipper å ha egen bil i garasje.

Over 20 konkrete innspill til prosjekter ble resultatet fra Klimaverkstedet. Innspillene var knyttet til utslippsfrie transportløsninger, bruk av fornybar energi i bygg og Fornebu som demonstrasjonsområde.

Klimaklok og SmartCity Bærum vil på bakgrunn av innspillene som er kommet inn, allerede nå se på muligheten for å konkretisere prosjekter innen:

  • Mobility on Demand – Arbeidsreiser (Samkjøring – Bildeling – Sykkeldeling)
  • Utslippsfri varetransport
  • Living Lab – 10 familier skal leve uten bil i 100 dager
  • Selvkjørende transport
  • Utslippsfri byggeplass

 Jeg tror på samarbeid. Etter å ha gjennomført bred involvering opplever vi at kommunens innbyggere etterspør djerve løsninger på de utfordringene vi står overfor! sier Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Næringslivets klimaverksted ble arrangert i samarbeid med Telenor, Accenture og Bærum Næringsråd.

Lisbeth Hammer Krog åpner Klimaklokt næringslivsverksted from Bærum Kommune on Vimeo.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innleder på klimaklokt næringslivsverksted from Bærum Kommune on Vimeo.

Bakgrunn

Bærums klimapanel, ledet av Jens Ulltveit-Moe, mener Fornebu bør bli utslippsfri innen 2027 og at hele Bærum skal nå dette målet innen 2040. Klimapanelet anbefaler også
at Fornebu bør være en arena for innovasjon og smart mobilitet.

Med bakgrunn i Klimapanelets råd spør vi:

Hvordan kan næringsutvikling, bedriftene selv og i samarbeid med det offentlige, bidra til å skape en klimaklok kommune.

Last ned Invitasjon Klimaverksted – april2017 med temaer


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.