NULLUTSLIPPSBYEN – CASE FORNEBU

 • FUTUREBUILT i samarbeid med Smartcity Bærum arrangerer halvdagsseminaret Nullutslippsbyen – case Fornebu, hvor vi viser hvordan forslaget fra Bærums klimapanel om et utslippsfritt Fornebu i løpet av de neste 10 årene kan omsettes til harde fakta på bakken.
  Link til presentasjoner:
  09.00 Velkommen,  Stein Stoknes, FutureBuilt
  09.05 Klimanøytralt Fornebu 2027,FutureBuilt2017 Morten Skauge (1) Morten Skauge, leder av hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Bærum kommune
  09.15  Zero Emission Neighbourhood – hva skal til? FutureBuilt2017 Inger AndresenArild Gustavsen, direktør for Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN )
  09.35 BILFRITT PÅ FORNEBU?
  Smart og grønn mobilitet, FutureBuilt2017 Frode HvattumFrode Hvattum, strategisjef, Ruter
   LivingLab – bilfritt byliv,FutureBuilt2017 Liv Eva Wiedswang Liv Eva Wiedswang, Seniorrådgiver, Klimaklok, Bærum kommune
  10.05  TREBYEN FORNEBU?
  18 urbana trähus vi vill bygga snarast, FutureBuilt2017 FolkhemArne Olsson, CEO i Folkhem Wood
  Massivtreboligene kommer!, FutureBuilt2017 FolkhemJan Anders Syltern, avdelingsleder i Veidekke Eiendom
   10.40  Pause
   11.00 ENERGIKONSEPTER FOR SMARTE BYOMRÅDER
  4 X innovative energi- og klimaløsninger for byområder – FutureBuilt2017 Salvesen og JørgensenYdalir, Mustad, Teleplanbyen og Kræmer brygge
  Per F Jørgensen og Fritjof Salvesen i Energi og miljø, Asplan Viak
  Fordi det lønner seg. Utbyggers perspektiv ,FutureBuilt2017 Jørn Longem Jørn Longem, daglig leder, Teleplan Holding AS
  Enova støtter de som går foran, FutureBuilt2017 EnovaOle Aksel Sivertsen, markedssjef bygg og energisystem, Enova
   11.50 KLIMAKLOKT SAMARBEID
  Kommune søker modige utbyggere
  Dialog med Anders Gregersen, administrerende direktør i OBOS Fornebulandet, Harald Martin Gjøvaag, utviklingssjef, Selvaag Bolig og Jørn Longem, daglig leder, Teleplan Holding AS. Moderator: Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune
  12.40 Lunsj
   13.00 Takk for i dag
  Vi tar forbehold om endringer i programmet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.