Tilskudd til lading for elbil i boligselskap

Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. I første omgang er dette en begrenset pilot for boligselskap som er klare til å søke om støtte i sommer. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.
Les Invitasjon informasjonsmøte 30. mai 2017
Les presentasjonene fra informasjonsmøtet her
Link til søknadskjema

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.