Bli med på Nordisk paviljong under Smart City EXPO

Smart City EXPO i Barcelona er verdens største og viktigste møteplass for SmartCity aktører. Den 14-16 november arrangerer Innovasjon Norge i samarbeid med nordiske partnere en felles Nordisk Paviljong under messen. Norske Byer og Norske selskaper inviteres til å være med som utstillere.
Paviljongen vil være en viktig møteplass for beslutningstakere i nordiske byer og selskaper, og en arena for nettverking og posisjonering i det globale markedet. Det spesielle med denne møteplassen er nettopp denne samlingen av ledere og beslutningstakere i det offentlige og i det private, og koblingen mellom det Nordiske og det globale. For mer informasjon om den nordiske pavlijongen, se her.
I tillegg til paviljongen som utstillingsarena, arrangeres et omfattende nordisk program. Bl.a vil vi arrangere en City Challenge Workshop. I denne workshopen jobber næringsliv og byer sammen om å diskutere konkrete, mulige løsninger på utfordringer som byene skal løse de nærmeste årene. Her får man anledning til å dele kunnskap, ideer og kontakter.
Av andre populære elementer i programmet kan nevnes Nordic Ambassdors Recpetion, der Nordiske og globale aktører vil bli inviteres, og det samme gjelder Nordic Dinner som begge er arenaer for nettverksbygging.
Fokus på årets Nordiske paviljong vil være: Mobilitet, Energieffektivisering, Ren Energi, Smarte Hjem, Governance, IoT og Sensorer.
Gjennom å samarbeid på nordisk nivå under Smart City EXPO blir vi langt mer slagkraftige, og tiltrekker også langt mer interessante aktører fra hele verden, enn vi ville gjort hver for oss. I tilegg er Norden i seg selv et spennende område, og viktige nordiske allianser kan skapes gjennom denne felles satsingen. The Nordics står sterkt som brand ute i verden, og vi assossieres med bærekraft, teknologi, innovasjon og tillit.
Å delta på denne Nordiske satsingen i Barcelona vil gi traction til de selskapene som er med. Tilbakemelding fra fjoråret satsing gikk på at dette skape mange gode business muligheter for de involverte.
smartcityexponorwayFra Norsk Stand 2016.

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.