Frokostmøte – Teknologi for velferd

Velferdsteknologi er mye og omfattende. I Bærum kommune liker vi å kalle dette for trygghet– og frihetsskapende teknologi

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

 

Fredag 27. april kl. 08:00-10:00
Formannskapssalen i Bærum Rådhus, Sandvika
Påmelding: Frokostmøte
Arrangementet er gratis men krever påmelding pga. servering
 
Temaer
* Presentasjon Bærum kommune 270418
  Morten Svarverud, Kommunalsjef Pleie og Omsorg Bærum kommune
* Nasjonalt velferdsteknologiprogram
  Thor Steffensen , Direktoratet for e-helse
*NSCC-Markedforvelferdsteknologi
  Hallgeir Lødøen, IBM
NSCC-Markedforvelferdsteknologi
  Marthe Dyrud, Atea
*Frokostmøte 27.04.18 Utfordringer og mål for Bærum kommune
Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

frokostmøte IBM april2018


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.