Pilot – autonom buss på Fornebu

Obos setter denne sommeren i gang en pilot med to selvkjørende busser på Fornebu. Piloten vil vare fra midten av juni til ut august. Samarbeidspartnere er Acando, Ruter og Bærum kommune/SmartCity Bærum. Nobina er operatør av bussen, som leveres av EasyMile.

Hensikten med piloten er å lære hvordan selvkjørende busser fungerer, og hvordan disse kan være med å utvikle byområder i tillegg til at Obos og samarbeidspartnerne ønsker å være i forkant av den teknologiske utviklingen innen mobilitet.

Fornebu egner seg spesielt bra som demonstrasjonsområde, og Badebussen er den første piloten som vil gjennomføres på offentlig vei i Norge.

Les mer om piloten på Obos sine sider her.

 

 

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.