Bærums-konferansen 2019

Bærumskonferansen gikk av stabelen 8. januar 2019, med nærmere 700 deltakere. Her finner du presentasjonene fra delsesjonen Smarte byer.

 SmartCity Bærum samarbeidet i korte trekk, Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Fornebu som demonstrasjonsarena Stein C. Tømmer, leder Smarte byer, Telenor Norge

Bærum som innovasjonsarena, Jens Festervoll, seniorrådgiver innovasjon, Equinor ASA (videoer finner du på Equinors Linkedin-side)

En helelektrisk by – fantasi eller realitet   Øyvind Mork, adm dir. Asplan Viak

Smart velferd i smarte byerKristin Nilsen, kommunaldirektør Bærum

Smartbyene – ett nettverk av norske smarte byer, Gaute Hagerup, Innovasjon Norge

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.