URBAN FUTURE 22.-24. mai


Verdens mest entusiastiske CityChangers møtes i Oslo i mai 2019. URBAN FUTURE Global Conference er Europas største konferanse for bærekraftig byutvikling, og rundt 3000 CityChangers kommer til Oslo 22.-24 mai.

85+ sesjoner, 30+ ekskursjoner, 200+ foredragsholdere og en mengde med side-arrangementer innen bærekraftig by- og stedsutvikling, urban mobilitet, ledelse og kommunikasjon, grønn næringsutvikling og innovasjon. URBAN FUTURE er en enestående mulighet til å dele og lære, bli inspirert og utvide nettverket ditt – både nasjonalt og internasjonalt. 

10 temaer for framtiden på Urban Future: How to build sustainably. Car-Free City Life. Business & Innovation. Circular Economy. Cutting Carbon Emissions. Green Public Procurement. Leadership. Happy City. Metropolitan Areas Management. Electrification.

Enten du er beslutningstager, innovatør, næringsdrivende, rådgiver, fagnerd, investor, forsker, politiker, kommune-ansatt eller bare en vanlig miljøbevisst CityChanger; Urban Future Global Conference har noe for deg.

Konferansen er et av hovedarrangementene i Miljøhovedstadsåret, og markerer også FutureBuilts 10-årsjubileum.

Les mer og meld deg på konferansen.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.