SmartCity Bærum 2022

Vi du vite litt mer om hva SmartCity Bærum vil jobbe med frem til og med 2022?

Stikkord er; Kunnskapsarena, Strategisk partnerskap, Piloter.

Smart City Bærum ble etablert som en ideell forening 31.mai 2012 med visjonen Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid.

Bærum og Norge har opplevd store endringer i utvikling av teknologi, økt urbanisering og digitalisering siden 2012, og disse trendene ser ut til å forsterkes i årene fremover. Styret i Smart City Bærum igangsatte derfor arbeidet med å lage en ny strategi for perioden 2018-2022. Denne og våre nye mål har vært presentert og behandlet politisk i Bærum høsten 2018 , både hos  Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK), Formannskapet og i Kommunestyret.

Les strategien digitalt her: https://sway.office.com/IcgdaXUXEg7wcwoK?ref=Link

Strategien kan også lastes ned – SmartCity Bærum 2022 – (mål og strategier)

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.