Bærekraft-Seminar

Bærum kommune inviterer til samarbeid om
“Bærekraftig innovasjon for bedrifter og samfunn”

Bærum Kommune, NTNU, Bærum næringsråd og SmartCity Bærum inviterte næringslivet til et samarbeidsseminar innen bærekraft 18. juni på Teams. Seminaret følges opp av 3 workshop’er – en for hvert av områdene høsten 2020.


Seminaret var en direkte oppfølging og videreføring av møtet 6. desember 2019 i Strategisk forum. I desembermøtet ble følgende tre områder identifisert som aktuelle samarbeidsområder:

  • Smart byutvikling
  • Sirkulær økonomi
  • Datadreven innovasjon

Målet med seminaret var å kartlegge interesse og mulige samarbeidsprosjekter med næringslivet. Seminaret følges opp av 3 workshop’er – en for hvert av områdene høsten 2020.

Last ned programmet her:


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.