Bærumspakken

Bærumspakken Covid 19 – arbeidsliv, næringsliv og frivillighet er kommunens økonomiske tiltakspakke på 100 millioner, som skal bidra til å hjelpe det lokale arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten med å håndtere koronasituasjonen.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog tok tidlig initiativ til et utvidet styremøte i SmartCity Bærum der representanter fra NHO Viken, Bærum Næringsråd, Asker og Bærum handels og servicebedrifter, Energy Valley og bedriftene i styret i SmartCity Bærum deltok. Kommunen fikk et godt innblikk i situasjonen i næringslivet og fikk innspill til konkretisering av tiltak.

Formannskapet vedtok 15. april tiltakspakken som har tre ulike virkemidler:

 • Strakstiltak
 • Stimuleringstiltak
 • Opptrappingstiltak

Hovedstrukturen på tiltakene i Bærumspakken:

 1. Vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg
 2. Prioritering av investeringsprosjekter og utbygging 
 3. Stimuleringstiltak – få nye prosjekter igang raskt
 4. Sikre fremdrift og beslutningsevne i plan- og byggeprosessene
 5. Øke innovasjonstakten gjennom digitalisering og klimakloke valg
 6. Tilrettelegge for frivillige foreninger, kultur og idrettslag
 7. Enklere tiltak for bedret likviditet
 8. Etablere støtte, grundere og rekruttering av lærlinger
 9. Sysselsetting og kortsiktige tiltak
 10. Utvikle mulighetene gjennom innovative anskaffelse

Les mer om Bærumspakke og tiltakene her

Vedtatt Bærumspakke finner du her

Stream fra ett av møtene mellom næringsliv og organisasjoner finner du her


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.