Bikeloop – Pilot

Pilot for testing av sikker, fleksibel og arealeffektiv sykkelparkering.

I desember 2022 fikk Kadettangen verdens første parkeringstårn for sykkel. Bikeloop er en innovativ løsning for sikker sykkelparkering, utviklet av Bærumsselskapet Bikeloop som holder til på Lysaker.

Tårnet på Kadettangen har kapasitet til 24 sykler, og er både arealeffektivt (9m²) og fleksibelt sammenlignet med andre sykkelparkeringer. I Bikeloopen kan syklister trygt parkere sykkelen og oppbevare andre eiendeler. En egen app er utviklet for å kunne parkere sykkelen i Bikeloopen.

Pilotprosjektet skal teste ut og optimalisere løsningen, gi innsikt og ny kunnskap om både Bikeloopen og syklistene som tar den i bruk.

Samarbeidsprosjektet mellom Bikeloop og SmartCity Bærum fortsetter ut 2024.

Ambisjonen er å få på plass Bikeloop til på Fornebu.

Tårnet består av en paternosterheis med moduler til hver sykkel. Høyde og utforming kan tilpasses hver Bikeloop. En brukervennlig app er utviklet for å kunne ta den i bruk.

Sted: Kadettangen i Sandvika, Bærum

Kapasitet: Bikeloopen på Kadettangen har plass til 24 sykler, men systemet har kapasitet til 30 sykler.

Samarbeid: Samarbeidsprosjekt mellom Bikeloop, SmartCity Bærum og Bærum kommune.

Om Bikeloop: Startup etablert i 2021, med hovedkontor på Lysaker i Bærum.