Toppleder-forum 2023

Sjøholmen, 26. juni 2023

Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krog, inviterte utvalgte bedrifter til årets Topplederforum på vakre Sjøholmen for å finne felles muligheter, samarbeid og løsninger.

Hvordan kan vi sammen skape en bærekraftig fremtid for innbyggere og næringsliv i Bærum kommune?

På årets Topplederforum ble det gjennomført rundebords-diskusjoner til temaer som kan inspirere til samarbeid på tvers av næringsliv, akademia og kommune.

Temaer som ble diskutert denne gangen var:

  • Hvordan kan vi tiltrekke de unge, kloke hodene til Bærum?
  • Hvordan kan vi gjøre Bærum til en sentral hub for innovasjon, kunnskap og testing?
  • Hvordan kan Fornebu som nullutslippsområde i 2027 være arena for samarbeid og innovasjon?

Sammen med næringslivet ønsker kommunen å utvikle mulighetsrommet knyttet til innovative partnerskap og grønn konkurransekraft.


Deltagerliste og oppsummering fra Topplederforum finner du her: