Smarte gatelys

Bærum kommune bruker smart teknologi for å spare energi og redusere lysforurensning. Det forbedrer lysmiljøet for både innbyggere og artsmangfoldet.

I 2018 gikk startskuddet for kommunens store prosjekt “Fremtidens utendørsbelysning”. Kvikksølvarmaturer, som også er lite energieffektive, ble forbudt og kommunen måtte skifte ut de gamle lyspunktene. Kommunen så dette som et fint tidspunkt for fremtidsrettet drift og Smart City- infrastruktur for alle sine 22 000 belysningspunkter.

Effektiviserer drift
80 prosent av lyspunktene i kommunen er vei- og gatebelysning. I dag er 10.000 lyspunkter knyttet opp mot det nye styringssystemet med toveis kommunikasjon, levert av Datek Light Control. I løsningen ligger det også muligheter for andre Smart City-tjenester som trafikktelling og måling av luftkvalitet. Bærum kommune tester nå de første mobilitetssensorene koblet til gatelys på Fornebu.

Kommunen kan i dag styre lysnivå i hver enkelt lysarmatur. I tillegg gis tilgang til status, varsel om feil, samt energiforbruk i alle armaturer.

– Dette gir oss muligheten til å redusere energiforbruket betydelig, forbedre lysmiljøet, redusere lysforurensing, samt effektivisere daglig drift og vedlikehold, sier Kirill Seminov,  prosjektleder i Bærum kommune.

Utstillingsvinduet Fornebu

Fornebu er under utvikling til et grønt og urbant byområde og er testarena for kommunens klimaarbeid. Nesten all utendørs belysning på Fornebu er byttet ut med moderne energieffektive LED-armaturer med styringsnode tilknyttet et IoT-radionettverk. Gater, sykkelveier, underganger, skolegårder, barnehager og fotballbaner har belysning som individuelt kan tilpasses de ulike behovene gjennom døgnet. Lyset tennes og slukkes basert på sensorer som måler dagslyset.

Lysarmaturene endrer lysnivåene gjennom døgnet og årstiden basert på ulike behov. Et fint eksempel er dammen nær Telenorbygget, der salamandere er spesielt utsatt for lysforurensning når de er på vandring om våren og høsten. Her bruker kommunen teknologien i lysarmaturene for å senke lysstyrken ned til 20 prosent for at salamanderen ikke skal forstyrres.

– Spesialtilpasset funksjonalitet gjør det enkelt å tilpasse lysstyrken når behovene endres. Byrom og adferdsmønster endres, og det kommer stadig frem ny kunnskap om hvordan lyset påvirker både mennesker og dyr. Med det nye styringssystemet er vi forberedte på disse endringene» sier Kirill Seminov.

Trygghet og trivsel

For å nå målene i Parisavtalen, spiller energisparing en viktig rolle. I norske kommuner ligger det en stor mulighet til smart energibruk. Et optimalisert strømforbruk i utendørsbelysningen bidrar til at kommunen blir et godt sted å leve, bo og arbeide. 

-I byområder er det viktig med god utendørsbelysning. Dette gir tilgjengelighet, trygghet og trivsel. Gjennom å bruke smart teknologi har vi kunnet opprettholde tryggheten samtidig som vi har redusert unødig lysbruk. På denne måten har vi spart kostnader og minsket lysforurensing som også kommer dyrelivet til gode, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.