Fagseminar om bildeling

Fredag 22. november arrangerte Bærum kommune, Bærum Næringsråd og SmartCity Bærum et fagseminar om fremtidens mobilitet med utgangspunkt i bildeling. Vi løftet frem følgende spørsmål:

Hvordan kan kommunene redusere behovet for privatbil både i jobbsammenheng og i fritiden? Hvordan ser fremtidens mobilitet og bildeling ut?  Er det ulike modeller for by og bygd?Hva er fremtidens booking- og nøkkel løsninger? Hvilken rolle skal næringslivet ha?  Hvilken rolle skal offentlige aktører ha?

Fagseminaret ble streamet og kan ses i sin helhet på Bærum kommuneTV eller ta en titt på innelggene i programmet under.

Velkommen og introduksjon til tema, Kommunaldirektør Arthur Wøhni, Bærum kommune

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet ved adm.dir Bernt Reitan Jenssen, Ruter
Hvilken rolle har de offentlige aktørene? Vibeke Harlem, Ruter

Erfaringer fra private bildelingsaktører

Kommunale løsninger i dag og tanker for fremtiden
Mobilitet som tjeneste Bergen kommunes erfaring fra dialogkonferansen ved Marina Magerøy, Bergen kommune
Kartlegge potensiale for mer bildeling i Stavanger kommune – forprosjekt (2) Stavanger kommune, Miljøenheten ved Imme Dirks Eskeland (tbc)
Bildeling – Oslo kommune, bymiljøetaten v. Jan Magne Vik, seksjonssjef
Dagens bilpoolløsning i Bærum – ved Svein Finnanger. Kommunalsjef tekniske tjenester og enhetssjef Elisabeth Sageng

I tillegg ble det arrangert en paneldebatt med spørsmål fra salen,
ledet av Marianne Koller, Bærum kommune

Møte om fremtidens bildeleordninger i Rådhuset_nov 2019
Paneldeltagere fra venstre: Jan Magne Vik, Are Knutsen, Marina Magerøy, Imme Dirks Eskeland, Bjørn Helge Briskeby, Jan-Olaf Willums, Vibeke Harlem og Svein Finnanger. Moderator Marianne Koller (Bærum kommune).

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.