Strategisk forum

Fredag 6. desember var kommunen, næringsliv og NTNU samlet for å diskutere utfordringer, muligheter og samarbeid knyttet til temaet Bærekraft.

Høsten 2019 etablerte kommunen i regi av SmartCity Bærum et Topplederforum der lederne fra de største selskapene deltok. I videreføringen av dette arbeidet ønsker vi nå å etablere et strategisk forum. Hensikten er at kommunen sammen med næringsliv og akademia kan bidra til å utvikle fremtidens tjenester og mulighetsrommet gjennom innovative partnerskap og felles prosjekter.

Inviterte var: NTNU, Telenor, Equinor, Aker/FBU Eiendom, Microsoft, DNV GL, IBM, Accenture, Asplan Viak, Norconsult, Entra, Franzefoss, Veidekke, Ruter, Obos, Cisco og Bærum næringsråd.

Her finner du  Oppsummering Strategisk forum – 6. desember 2019

Innlegg under dagen:

Bærum kommune – Bente Rudrud Herdlevær – Kommunaldirektør

NTNU – Helge Brattebø Direktør – NTNU Bærekraft

NTNU – Ingvald Strømmen – Professor Fakultet for ingeniørvitenskap

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.