SmartCity Bærum konferansen 2016

En omstilling til et bærekraftig samfunn må gi rom for ny kompetanse, teknologi og nye tankesett. Bruken av nye former for transport, energi og ressurser krever nye ideer og løsninger. Kunnskap og kompetanse om effektiv bruk av data og teknologi får en stadig viktigere rolle.
  • Ordfører Lisbeth Hammer Krog
  • Torstein Storækre, Fornebuporten
  • Ingvild Tandberg, Bærum kommune
  • Heidi Lyngstad, KLP Eiendom
  • Harald Mjelva, Bærum kommune
  • Stian Holst, EasyPark
  • Peter Bernhard, Asplan Viak
Tarje Bjørgum fra Abelia var konferansier.

Link til foredragene:

SmartCity Bærum konferansen 2016 – 3

SmartCity konferansen 22. juni_Lisbeth Hammer Krog

Bærum bysykkel Ingvild Tandberg BK

Bærum bysykkel_KLP Eiendom_Heidi Lyngstad

SmartParkering Sandvika – Harald Mjelva Bærum kommune

EasyPark Stian Andre Holst

Powerhouse + hydrogen = Sant Peter Bernhard Asplan Viak

Smart Grønt Liv – Tarje Bjørgum Abelia