Toppleder-forum desember 2020

Fredag 11. desember 2020, ble andre møte i Topplederforum avholdt. Nærmere 30 deltakere fra kommunen, næringsliv og akademia var samlet på Teams for å dele erfaringer og gi innspill om situasjonen rundt korona pandemien og selve temaet for dagen Digital omstilling og arbeid med løsninger for å nå bærekraftmålene.

Digital omstilling og Bærekraftsmålene

Topplederforum består av flere av de største bedriftene som er lokalisert i Bærum

Telenor

Equinor

Norconsult

DNVGL

Franzefoss

Cisco

Accenture

Asplan Viak

TietoEvry

Norkart

ABB

Nemko

Bærum Næringsråd

Energy Valley

Simula School of Research and Innovation

NTNU

Bærum kommunes toppledelse v. ordfører, kommunedirektør og kommunaldirektører

Topplederforum er en arena for samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia, der toppledere fra noen av de største bedriftene i Bærum, akademia og kommunens toppledelse møtes. Målet er å dele erfaringer og skape gode relasjoner på tvers av bransjer og bedrifter. Styret i SmartCity Bærum fasiliterer møtet.

Hensikten med forumet er å:
• Øke kunnskap om nye teknologier og løsninger
• Teste ut løsninger og bidra til å etablere pilotprosjekter i Bærum generelt, og Fornebu
spesielt
• Skape gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling

Temaer som ble diskutert på møtet var:

  • Koronapandemien – viktige erfaringer og hvilke utfordringer kan vi løse sammen
  • Innspill til samarbeidsområder – digital omstilling og arbeid med løsninger for å nå bærekraftsmålene

Relaterte sider:

Strategisk forum

Hvor Bærekraftig er Bærum


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.