Strategisk forum – høsten 2020

Denne høsten har det vært 3 ulike workshops med tre ulike temaer; Datadrevet innovasjon, sirkulær økonomi og smart byutvikling. Hensikten var å få innspill til konkretisering ulike prosjektideer som både næringsliv, NTNU og kommunen ønsket å løfte frem. Det ble presentert i alt 10 ulike prosjektideer.

Oppsummering fra møtene finner du her:

Om Strategisk forum:

Strategisk forum består av strategiske ledere i bedrifter i Bærum og Osloområdet. Forumet ble etablert desember 2019, etter et ønske fra Topplederforumets møte i september samme år.

Hensikten med denne arenaen er å identifisere nye samarbeidsområder og – prosjekter som kommune, næringsliv og akademia kan gjennomføre sammen. Bærum har et uttalt mål om at Fornebu skal være et sted for pilotering og demonstrasjonsprosjekter iht. til kommunens klimastrategi.

Relevant side: Topplederforum


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.