El Fornebu

Helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu heter konseptutredningen som er utarbeidet i et samarbeid mellom Bærum kommune, SmartCity Bærum, de største utbyggerne på Fornebu og et 30 talls bedrifter med interesse og kompetanse på lavutslipps mobilitet. Asplan Viak har utarbeidet rapport og klimagassanalyse basert på innspill fra workshops og innsikt fra deltakerne.

Konseptutredningen EL Fornebu med klimaanalysen kan du lese Konseptutredning – El Fornebu

El fornebu - rapport.PNG

Ta gjerne også en titt på innleggene fra workshopene:

el fornebuWorkshop 1 – Mobilitetsløsninger og teknologi

Workshop 2 – Område planlegging og fysisk tilrettelegging

Workshop 3- Energi og effekt

Workshop 4 – Foreløpige resultater og diskusjon

Avslutningsworkshop

Arrangementet ble streamet – se på :

https://baerum.kommunetv.no/archive/87

Her er innleggene:

Velkommen v. Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Om konseptutredningen, samarbeid og resultater v. Liv Bjørhovde Rindal og Mie Fuglseth, Asplan Viak

Mobility Analytics for Fornebu, v. Lena Langrod, Telenor

Se også visualisering av resiseflyt til/fra Fornebu her.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.