Smart City Expo 23

Datadrevne transportsystemer, mobilitet som tjeneste og kunstig intelligens skal gjøre byene smartere og grønnere.   På Barcelonas årlige smart by-konferanse, Smart City Expo 2023, var mobilitet sterkt i fokus. Transportsektoren står for 23 prosent av de globale CO2-utslippene og andelen er stigende, ifølge IEA (International Energy Agency, 2022).  Med økende befolkningsvekst og sterk urbanisering, er markedet … More Smart City Expo 23

Bærum bysykkel

Bærum Bysykkel ble åpnet 22. juni 2016. Bysykkelordningen er et offentlig/privat samarbeid mellom Bærum kommune og flere store bedrifter på Fornebu. Bysykkelordningen dekker strekningen Lysaker – Fornebu og er tilgjengelig for bedrifter, innbyggere og turister. … More Bærum bysykkel